Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.Tider för inflyttHall A, B, Coch Gallerigångarna
3-5 februari, 07:00-20:00
6 februari, 07:00-16:00
(i den egna montern till kl 22:00 den 6 februari, gångarna ska vara fria)

Greenhouse

4-5 februari 07:00-20:00  
6 februari  07:00-16:00
(i den egna montern till kl 22.00 den 6 februari, gångarna ska vara fria)

 

Att tänka på vid inflytt
Vid inflytt krävs workpass för samtliga som arbetar i montern. Workpass hämtas vid informationen på entrétorget, Grindstugan och grinden mellan Hall B och C.

När inflyttningsperioden börjar har du tillgång till hallarna från morgon till kväll för att ta in ditt gods och ställa i ordning montern. Se inflyttningstiderna ovan.

Du flyttar in via transportintagen i Hall A, B- och C. Parkera så snart som möjligt ditt fordon på anvisad plats för att inte stå i vägen för nästa person som vill lasta av.

Montern ska ha tagits i besittning senast 24 timmar innan eventet öppnar och vara iordningställd senast 12 timmar innan.

Behöver du komma in före officiell inflytt eller stanna kvar i montern längre under inflytt kan du ansöka om detta här.

Under inflytt är det förbjudet att förtära alkohol i lokalerna.

Inför öppning
På den sista officiella inflyttningsdagen innan eventet öppnar måste all godshantering med truck vara klar före kl 16. Märk upp ditt emballage med lappar som finns att hämta på Servicecenter. Efter kl 16 kör Stockholmsmässan iväg emballagen och lägger ut gångmattor. Det går bra att vara kvar i montern och fortsätta dina förberedelser tills hallarna stängs. Se bara till att gångarna är fria från gods.  

Under eventet
Under pågående event får godstransporter endast ske en timme innan eventet öppnar. På andra tider kan du bara ta in lättare saker.  El till montrarna slås dagligen på en timme före eventet och av en timme efter. Om du behöver el under längre tid måste du beställa detta minst fyra veckor i förväg hos Eventservice.