Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Hitta på sidan

 • Guest of Honour

  Stockholm Furniture & Light Fair bjuder varje år in en välrenommerad internationell designer eller designstudio till att utforma en lounge på Stockholmsmässans entrétorg. År 2016 gick uppdraget till den brittiska designstudion Barber & Osgerby, som hyllats internationellt för sina innovativa möbler, sin industridesign och arkitektur.

  - Med enorma filtskärmar har vi delat upp området i tre delar. Varje område erbjuder besökaren olika miljöer; en för avslappning, en för möten och en för arbete under ett tak av papperslyktor säger Edward Barber och Jay Osgerby.

  Utställningen Triptyk bestod av stora filtskärmar som skapade tre områden och innehöll också djurhudar på stolar och fårskinn på ekbänkar. Dessa material framhävdes av det vita trägolvet och speglar Edward Barber & Jay Osgerbys upplevelse av vintrar i Stockholm.

 • Trends exhibition - Nature is back for good

  Svenska formgivaren Emma Olbers, finska inredningsstylisten Susanna Vento och inredningsstylisten Christine Rudolph från Danmark har bjöds in till årets mässa med uppdraget att gestalta var sin miljö i mässans Trendutställning 2016/17: uterummet, mötesrummet och rummet Teatime & Playtime.

  Den moderna människan längtar tillbaka till naturen. Växter och grönt får en alltmer central placering både i hem och offentlig miljö. Vi blir också blir mer medvetna om vad tingen som omger oss är tillverkade av och hur de produceras. Detta återspeglades i utställningens tema: Nature is back for good!

 • Trends exhibition - Emma Olbers

   

  Uterummet av Emma Olbers, Sverige
  Where does it come from and where does it go? Uttryck som äkta, taktilt, kvalitet och hög materialkänsla genomsyrade utställningen.

  -    Mitt uterum är tolkning av de olika inredningstrender jag ser nu. Samtidigt vill jag med utställningen också väcka tänkvärda frågor som; varifrån kommer materialet? Var tar det vägen sen? Kan det återvinnas? Och förhoppningsvis därigenom bidra till ett ökat ansvarstagande vad gäller de materialval som görs, både i producent- och konsumtionsledet.

 • Trends exhibition - Susanna Vento

   

  Teatime & Playtime av Susanna Vento, Finland
  Susanna Vento gestaltade ett rymligt rum där allt händer - måltider, avkoppling och arbete. Där finns plats för barn att springa och möbler som passar familjeliv; en dagbädd för avkoppling och läsning med barn, kontorsbord för arbete och barnens tecknande och läxor.

  -    Teatime ska få besökaren att slappna av, mysa och bromsa in. Playtime, däremot, erbjuder högt tempo fyllt av glädje och skratt. Jag vill kombinera dessa bägge sidor av livet i ett vackert och balanserat uttryck.


 • Trends exhibition - Christine Rudolph

  Meeting Room av Christine Rudolph, Danmark
  Christine Rudolph ville skapa en kollaborativ arbetsmiljö med öppna ytor. I hennes gestaltning bereds möjlighet för såväl gruppmöten som lite gammaldags avskild interaktion. Här finns också massor av grönt som skänker besökaren ny energi och tillfälle att fylla på syreförrådet.

  -    Rummet ska tillåta besökarna att ta en paus från dagens stress och ta in naturens takt och tystnad – samtidigt som det också bjuder på högteknologisk utrustning.

 • Designbaren

  Gestaltningen av området för Designbaren och Design Talks-området gick 2016 till arkitekten Andreas Martin-Löf. Med konceptet ”All the fun of the fair” ville han utforma en suggestiv och ombonad helhet, långt ifrån hårda trästolar och skandinavisk enkelhet. Designbaren som är en blandning av utställning och toppklass-restaurang, där mat och miljö samspelar, skapades denna gång i samarbete med den prisade kocken Fredrik Eriksson.

  ”All the fun of the fair” är ett engelskt uttryck för att beskriva känslan av iver och spänning som omgärdar ett nöjesfält. Ett tillfälle att släppa taget, en möjlighet att leva i nuet och en öppenhet för nya upplevelser.

   - Vår gestaltning av Designbaren och Design Talks-området är en medvetet komponerad blandning av rådande trender. Med glimten i ögat har vi valt teman från bloggar och konton vi följer på Instagram. Vi hoppas och tror att denna blandning kommer att skapa en suggestiv och ombonad helhet långt ifrån hårda trästolar och skandinavisk enkelhet. Samtidigt ställer vi med vår installation frågor om arkitektens och formgivarens förhållande till kontext och autencitet, säger Andreas.

  - Det är roligt att man tar in maten på allvar på mässan. Jag ser det som en stor utmaning och ett kreativt uppdrag att i samarbete med Andreas skapa en meny som ingår som en del av konceptet och som ska tilltala den medvetna gästen på mässan. Det kommer att bli en rak elegant matlagning, berättar Fredrik.

   

 • Greenhouse

  I Greenhouse kan nya talanger visa sina prototyper och träffa producenter i möbel- och belysningsbranschen. För att få ställa ut får de sökande inte vara fast knutna till någon producent och produkterna bör inte heller ha visats tidigare. Fria formgivare och designskolor från hela världen bjuds in att söka och en jury gör sedan det slutgiltiga urvalet.

  Till mässan 2016 gestaltade Form Us With Love Greenhouse. De ville betona att Greenhouse är en plattform där oetablerade formgivare ges möjlighet att få inblick i designvärlden och uppfylla sina drömmar.

  -En av de viktigaste komponenterna i att skapa meningsfulla produkter är att ha en relation till många olika specialister. Vi vill lyfta fram denna dialog genom att skapa en plattform som främjar såväl direkt relationsbyggande som strategiska möten under mer progressiva omständigheter. Vi tror att det är just den här typen av möten som kan vara en språngbräda till att lyckas i början av en designkarriär, menar Jonas Petterson, Form Us With Love.

  Form Us With Love gjorde även inramningen för utställningen Ung Svensk Form som presenterades i mitten av Greenhouse. Ung Svensk Form är en vandringsutställning som arrangeras av Svensk Form i samarbete med Stockholm Furniture & Light Fair och IKEA.

 • Established

  Till årets mässa skapades ett helt nytt område för etablerade formgivare och designstudior - Established. Syftet är att främja mångfalden i branschen och gynna formgivares egna småskaliga produktioner.

  Tidigare har designstudior med egen produktion varit hänvisade till internetbaserade kanaler eller mindre event på stan. För första gången får de nu möjlighet att visa upp sina produkter i ett större kommersiellt sammanhang.

  - Vi har sett en förändring under flera år där formgivare och designstudior förutom att rita åt producenter även bedriver en egen produktion. För att främja mångfalden i branschen och även gynna produktion av mindre kollektioner har vi skapat ett subventionerat område där designstudior kan ställa ut. En sådan här plattform som är till för småskaliga produktioner och one-off produkter har tidigare aldrig funnits på någon mässa, berättar Cecilia Nyberg, projektchef för Stockholm Furniture & Light Fair.

  Det nya området Established är öppet för alla intresserade designstudior från hela världen. För att räknas som etablerad behöver företaget ha varit aktivt i minst tre år. Området är placerat i hall Birch och produkterna som ställs ut är möbler, belysning och textil riktade till offentlig miljö.

  Deltagare i Established 2016:

  Atelier Ryberg
  Dejank
  Emiliana Design Studio
  Everythings
  Fibers & Friends
  Hopf & Nordin/Design, Berlin
  Kontorstrapetsen  
  Kovac Family AB
  My Kilos
  Noviembre Estudio
  Ringvide Studio
  Sami Kallio Studio

 • Aurora Arkitektur - Allmännyttan nu!

  Bostadsbristen är en av vår tids stora samhällsutmaningar och ett gissel för såväl de som drabbas som för ekonomin. Bostadsarkitekturen är däremot inte en del av problemet. Allmännyttan är en unik aktör på den svenska bostadsmarknaden och har en tradition av att arbeta med kvalitativ arkitektur. Genom att visa nya bostadshus ritade av några av Sveriges främsta arkitekter berättar ”Allmännyttan nu!” om hur det rika arvet förvaltas av allmännyttan idag. Utställningen ger även hyresrätten upprättelse i en tid när bostaden ofta framställs som i första hand en handelsvara. Arkitekturutställningen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

  Aurora nystar i villkoren som gör den nordiska designen unik och visar förebildlig svensk bostadsarkitektur. För konceptutveckling och curering står det oberoende arkitektur- och designinitiativet Summit.

 • Aurora Design - Nordiska villkor

  Mycket förenar de nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Långa historiska band har lett till att vi idag kulturellt står varandra nära. På designens område används ofta det välkända begreppet ”skandinavisk design” för att ge en bild av formgivningen från Norden, men trots likheterna ser premisserna för de fem designscenerna olika ut. I utställningen visas design som skapats utifrån de unika förutsättningar som existerar i de fem nordiska länderna.

  Aurora nystar i villkoren som gör den nordiska designen unik och visar förebildlig svensk bostadsarkitektur. För konceptutveckling och curering står det oberoende arkitektur- och designinitiativet Summit.