Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Tillsammans i Camp Greenhouse
 
– Greenhouse är en utställningshall men också en jättelik mötesplats. Vi fascineras av fenomenet att folk från hela världen kommer och lever design tillsammans under några dagar. Man talar om kvalitet, färg, form och material, men missar ofta att uppmärksamma den sociala aspekten. Varifrån deltagarna än kommer, har alla packat, rest hit och nu slagit ner sina bopålar för att under några få men intensiva dagar ta del äventyret, säger Johannes Carlström, Note Design Studio.
 
Ambitionen är att skapa ett socialt utrymme där utbyte mellan formgivare, kunder, och press kan ske på bästa möjliga sätt. Miljön i Greenhouse ska stimulera till samtal, nya idéer och projekt. Utformningen kommer bland annat att innehålla specialframtagna möbler och ett stort tält, som blir den naturliga mötesplatsen. Tältet är ritat tillsammans med Nyréns Arkitektkontor. Note står också för utformningen av Greenhouseutställningen som visar ett urval av produkter som kommit i produktion de senaste tre åren tack vare Greenhouse.