Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Stockholmsmässan

Stockholmsmässan värnar om din integritet och respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

För att du bättre skall förstå hur Stockholmsmässan behandlar information om dig redovisas här mässans grundläggande principer för behandling av personuppgifter

Insamling av information
Stockholmsmässan erbjuder dig möjlighet att via webbplatser beställa information, göra förfrågningar eller registrera dig som besökare på mässor. På dessa webbplatser får Stockholmsmässan information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för eventuell fakturering, t.ex. vid biljettköp. För att kunna förbereda ditt mässbesök och anpassa kommunikationen med dig får mässan också information bland annat om dina intresseområden, seminarier du vill besöka och andra uppgifter som du lämnar i samband med registreringen.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Stockholmsmässan använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

När du besöker de delar av Stockholmsmässans webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer.

Användning av informationen
Stockholmsmässan hanterar och använder den information som du har lämnat för att kunna uppfylla dina önskemål i samband med mässor och fullfölja beställningar som du gjort samt för att i övrigt kunna ge dig god service. Stockholmsmässan och/eller mässans samarbetspartners kan också komma att kontakta dig med olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Som privatperson kan du när som helst meddela Stockholmsmässan eller samarbetspartners en s.k. direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring.

Stockholmsmässan kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än till samarbetspartners eller om man är skyldig att göra detta enligt lag. Stockholmsmässan använder inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Säkerhet, rättelse och insyn
Stockholmsmässan skyddar dina personuppgifter genom normala tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Åtkomst sker endast genom lösenordsskyddad inloggning för behörig personal. Stockholmsmässan strävar efter att all den information som behandlas skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter som samlas in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig, kontakta Stockholmsmässan som då ser till att uppgiften rättas. Du har också rätt att ta del av de uppgifter som Stockholmsmässan registrerat om dig. Om du som privatperson vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter kontakta Stockholmsmässan på något av följande sätt:

Epost : integritypolicy@stockholmsmassan.se
Telefon : 08-749 41 00
Adress : 125 80 Stockholm

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här. Stockholmsmässan kan inte ta ansvar för information som ges på webbplatser som mässan länkar till.